INCOBOZ 2017

Základné informácie

INCOBOZ je medzinárodná konferencia BOZP s cieľom prezentovať nové trendy, postupy prevencie a skúsenosti v BOZP. 

KEDY, KDE?

  • Hotel Pod Zámkom, Hurbanovo námestie 2, Bojnice
  • 17. - 19. Máj 2017

INCOBOZ 2017

V termíne 17.05.2017 až 19.05.2017 sa konal  jubilejný, už 5. ROČNÍK, tradičného stretnutia odborníkov z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci – Medzinárodná konferencia INCOBOZ 2017.
Témou bola oblasť „Bezpečné pracovisko“  a Európsky seminár „Dobrá prax od etapy výstavby po prevádzku“.

Fotogaléria

Prezrite si fotografie z konferencie INCOBOZ 2017. 

Napísali o nás

VÝŤažok z podujatia

Každý rok sa podarí účastníkom konferencie INCOBOZ prostredníctvom tomboly pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú. Týmto by sme Vám chceli nie len my, ale aj ľudia, ktorým ste pomohli, poďakovať.

Sprievodný program

Nočná prehliadka Bojnického zámku

Netradičná, „Nočná prehliadka zámku s duchmi a strašidlami“, s lektorom v dobovom kostýme, s výkladom o histórii zámku, občas iba pri svetle sviečky, obohatená o staré zámocké legendy, povesti a prekvapenie v Zlatej sále.

Raut v areáli Bojnického dvora

Večerné spoločenské podujatie vo forme recepcie v prekrásnom areáli Bojnického dvora.

Poskytovanie prvej pomoci zranenému

Rozšírené preventívne vyšetrenia

ORGANIZUJÚ

  • Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza
  • +421 46 542 45 13
  • +421 46 542 45 13​
  • boz@boz.sk
  • www.boz.sk

POD záštitou

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo incoboz

HLavní Partneri

new eltom incoboz

mediálni Partneri

PartnerI