INCOBOZ 2018

Základné informácie

Medzinárodnú konferenciu BOZP – Bezpečné pracovisko organizuje Spoločná vízia o.z. a Zväz automobilového priemyslu pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a s odbornou garanciou Národného inšpektorátu práce SR a Státního úřadu inspekce práce ČR.

Fotogaléria

Prezrite si fotografie z Medzinárodnej konferencie INCOBOZ 2018.

video incoboz 2018

V dňoch 16. – 18. mája 2018 sa v Bojniciach uskutočnil už 6. ročník medzinárodnej konferencie BOZP INCOBOZ 2018. Konferencie sa zúčastnilo mnoho odborníkov z oblasti BOZP nielen zo Slovenska a Českej republiky, ale aj z Nemecka, Rakúska, Francúzska, Belgicka, Veľkej Británie atď. Pozrite si video z konferencie.

VISION ZERO

Medzinárodná konferencia INCOBOZ 2018 sa tento rok niesla v duchu kampane VISION ZERO. Kampaň bola predstavená na XXI Svetovom kongrese o bezpečnosti a ochrane zdravia v Singapure. Vision Zero podporuje komplexnú stratégiu prevencie a bezpečnú budúcnosť pre všetkých bez smrteľných alebo vážnych pracovných úrazov, chorôb z povolania a dopravných nehôd. Cieľom kampane Vision Zero je mobilizovať a inšpirovať obnovenú a dobrovoľnú angažovanosť rozhodujúcich činiteľov, zamestnávateľov, podnikových lídrov, manažérov a profesionálov v oblasti zdravia pri práci pre bezpečnosť a zdravie pre všetkých ľudí na pracovisku pomocou série jednoduchých zásad.

vision zero, Medzinárodná konferencia incoboz 2018, international conference osh incoboz 2018

KEDY, KDE?

Zaujala vás niektorá z prezentácii počas konferencie INCOBOZ 2018? Ako účastníci konferencie si ich môžete stiahnuť a vrátiť sa k informáciám, ktoré odozneli počas konferencie. 

Pre PRIHLÁSENIE KLIKNITE SEMpoužite rovnaké heslo aké ste použili do súkromnej fotogalérie. Pre vyžiadanie hesla nás kontaktujte emailom: dopyt@boz.sk

Program

Prezrite si program, prednášajúcich a témy, ktoré boli prezentované počas tohtoročnej konferencie.

KONTAKT

Sprievodný program

Nočná prehliadka Bojnického zámku

Netradičná, „Nočná prehliadka zámku s duchmi a strašidlami“, s lektorom v dobovom kostýme, s výkladom o histórii zámku, občas iba pri svetle sviečky, obohatená o staré zámocké legendy, povesti a prekvapenie v Zlatej sále.

Raut v areáli Bojnického dvora

Večerné spoločenské podujatie vo forme recepcie v prekrásnom areáli Bojnického dvora.

Tombola o hodnotné ceny

Tombola o hodnotné ceny,  výťažok z nej pôjde do rúk ľudí, ktorým to pomôže.

Testovacie jazdy vozidiel

Testovacie jazdy nových modelov značky Peugeot, Opel a Citroën. 

Degustácia značkových vín

Degustácia značkových vín.

Wellness a fitness

Relax vo forme wellness a fitness.

ORGANIZUJÚ

pod záštitou

Partneri konferencie