INCOBOZ 2019

Základné informácie

Ďakujeme Vám za účasť na 7. ročníku medzinárodnej konferencie BOZP – INCOBOZ 2019. Konferencia je organizovaná občianskym združením Spoločná vízia a BOZPO, s.r.o. Prievidza.

Cieľom konferencie INCOBOZ 2019 je prezentovať nové trendy, postupy prevencie a skúsenosti v BOZP a v podpore ochrany zdravia.

Príhovor Ján Donič, Spoločná vízia, Medzinárodná konferencia incoboz 2018, international conference osh incoboz 2018

Fotogaléria

Prezrite si fotografie z Medzinárodnej konferencie INCOBOZ 2019.

VIDEO INCOBOZ 2019

Prinášame Vám video z uplynulého INCOBOZ 2019. Ďakujeme za účasť všetkým účastníkom, partnerom a prednášateľom. Tešíme sa na stretnutie na ďalšom ročníku.

PREZENtácie na stiahnutie

Zaujala vás niektorá z prezentácii počas konferencie INCOBOZ 2019? Ako účastníci konferencie si ich môžete stiahnuť a vrátiť sa k informáciám, ktoré odozneli počas konferencie. 

Pre PRIHLÁSENIE KLIKNITE SEM, použite rovnaké heslo aké ste použili do súkromnej fotogalérie. Pre vyžiadanie hesla nás kontaktujte emailom: dopyt@boz.sk

Otázky a odpovede IP

Tretí deň konferencie INCOBOZ sa niesol v duchu diskusie so zástupcami Inšpektorátu práce, ktorí odpovedali na Vaše otázky.  Diskusii sme dali písomnú podobu a tieto hodnotné informácie si môžete stiahnuť.

Pre PRIHLÁSENIE KLIKNITE SEM, použite rovnaké heslo ako pre stiahnutie prezentácií. Pre vyžiadanie hesla nás kontaktujte emailom: dopyt@boz.sk

Milí priatelia, 13.06.2019 sme mali u nás na firme BOZPO s.r.o. tú česť aj za Vás, milí naši účastníci našej tohtoročnej medzinárodnej konferencie INCOBOZ a odovzdali sme finančný dar na ktorý ste prispeli všetci tí, ktorí ste si zakúpili tombolové lístky na večernom raute. Výťažok z tomboly sme potom ešte trošku zaokrúhlili a vznikla suma 1000,- euro, ktorú rodičia malej Noemi použijú presne na to, čo naša malá milá bojovníčka potrebuje najviac.

Noemi Okkelová totiž trpí veľmi vzácnym Mowat Wilsonovým syndrómom a toto dievčatko je jedným z desiatich detí na svete, ktoré spolu s rodičmi musí s týmto ochorením bojovať. 

Priatelia pridajte sa k nám a pomôžte aj vy tejto úžasnej rodine. My Vám už vopred ďakujeme a ak sa rozhodnete, tak malej Noemi môžete prispieť na č. ú.: SK51 1111 0000 0067 7735 9028. Príp. sa môžete spojiť s pani Luciou Okkelou na tel. čísle 0911 915 919

PREDNÁŠATELIA

Ing. Ján Donič, MBA

Predseda, Spoločná vízia, o.z.

JUDr. Jiří Vaňásek

Náměstek, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Mgr. Branislav Ondruš

Štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

PaedDr. Danica Lehocká, PhD.

Generálna riaditeľka sekcie práce, MPSVaR

Ing. Karol Habina

Generálny riaditeľ, Národný inšpektorát práce SR

Ing. Ján Trcka

Zástupca riaditeľky inšpekcie práce, NIP SR

Ing. Jiří Macíček

Náměstek generálniho inspektora, SUIP ČR

Ing. Ondřej Varta

Vedoucí úseku inspekce BOZP,  SUIP ČR

Bc. Mgr. Andrea Gašparíková

Vedúca PZS, BOZPO, s.r.o.

Bc. Lenka Bočková, DiS.

Vedúca odd. ekológie a pracovnej ochrany ŠKODA AUTO a.s.

Ing. Marek Rolinec, MBA

Emirates nuclear Energy corporation

Prof. Ing. Gustáv Kasanický Csc.

Riaditeľ, Ústav súdneho inžinierstva

MUDr. Dana Vavricová

Lekár v odbore služby zdravia pri práci

Ing. Martin Lenfeld

Konateľ,  pewag Czech s.r.o.

Ing. Vladimír Lipovský

Výkonný riaditeľ, Certifikačný a inšpekčný orgán SR

15. - 17. máj 2019

VISION ZERO

Medzinárodná konferencia INCOBOZ 2019 sa tento rok niesla v duchu kampane VISION ZERO. Kampaň bola predstavená na XXI Svetovom kongrese o bezpečnosti a ochrane zdravia v Singapure. Vision Zero podporuje komplexnú stratégiu prevencie a bezpečnú budúcnosť pre všetkých bez smrteľných alebo vážnych pracovných úrazov, chorôb z povolania a dopravných nehôd. Cieľom kampane Vision Zero je mobilizovať a inšpirovať obnovenú a dobrovoľnú angažovanosť rozhodujúcich činiteľov, zamestnávateľov, podnikových lídrov, manažérov a profesionálov v oblasti zdravia pri práci pre bezpečnosť a zdravie pre všetkých ľudí na pracovisku pomocou série jednoduchých zásad.

vision zero, Medzinárodná konferencia incoboz 2018, international conference osh incoboz 2018

PROGRAM

Prezrite si program, prednášajúcich a témy, ktoré boli prezentované počas tohtoročnej konferencie.

KONTAKT

Chcete sa stať partnerom a prezentovať sa na INCOBOZ 2019? Kontaktujte nás.

Sprievodný program

Raut v areáli Bojnického dvora

Večerné spoločenské podujatie vo forme recepcie v prekrásnom areáli Bojnického dvora.

Tombola o hodnotné ceny

Tombola o hodnotné ceny,  výťažok z nej pôjde do rúk ľudí, ktorým to pomôže.

Nočná prehliadka Bojnického zámku

Netradičná, „Nočná prehliadka zámku s duchmi a strašidlami“, s lektorom v dobovom kostýme.

Testovacie jazdy vozidiel

Testovacie jazdy nových modelov značky Peugeot, Opel a Citroën. 

Degustácia značkových vín

Degustácia značkových vín.

Wellness a fitness

Relax vo forme wellness a fitness.

ORGANIZUJÚ

pod záštitou

Partneri konferencie

MEDIÁLNI PARTNERI