INCOBOZ 2018

Základné informácie

Medzinárodnú konferenciu BOZP – Bezpečné pracovisko organizuje Spoločná vízia o.z. a Zväz automobilového priemyslu pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a s odbornou garanciou Národného inšpektorátu práce SR a Státního úřadu inspekce práce ČR

Predchádzajúci ročník INCOBOZ 2017

V termíne 17.05.2017 až 19.05.2017 sa konal  jubilejný, už 5. ROČNÍK, tradičného stretnutia odborníkov z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci – Medzinárodná konferencia INCOBOZ 2017.
Témou bola oblasť „Bezpečné pracovisko“  a Európsky seminár „Dobrá prax od etapy výstavby po prevádzku“.

KEDY, KDE?

  • Hotel Pod Zámkom, Hurbanovo námestie 2, Bojnice
  • 16. - 18. Máj 2018

Odborní prednášatelia

Medzináronej konferencie INCOBOZ sa pravidelne zúčastňuje mnoho odborníkov z oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ale aj z ďalších oblastí, ktoré majú k tejto téme blízko.

Pre zobrazenie ich celého zoznamu kliknite na odkaz nižšie.

Prihláška

V prípade záujmu je potrebné vyplniť prihlášku, kde nájdete bližšie informácie. 

Program

Prezrite si program, prednášajúcich a témy, ktoré budú prezentované počas konferencie.

KONTAKT

  • Iveta Krausková
  • iveta.krauskova@boz.sk
  • +421 46 542 45 13

Sprievodný program

Nočná prehliadka Bojnického zámku

Netradičná, „Nočná prehliadka zámku s duchmi a strašidlami“, s lektorom v dobovom kostýme, s výkladom o histórii zámku, občas iba pri svetle sviečky, obohatená o staré zámocké legendy, povesti a prekvapenie v Zlatej sále.

Raut v areáli Bojnického dvora

Večerné spoločenské podujatie vo forme recepcie v prekrásnom areáli Bojnického dvora.

Tombola o hodnotné ceny

Tombola o hodnotné ceny,  výťažok z nej pôjde do rúk ľudí, ktorým to pomôže.

Testovacie jazdy vozidiel

Testovacie jazdy nových modelov značky Peugeot, Opel a Citroën. 

Degustácia značkových vín

Degustácia značkových vín.

Wellness a fitness

Relax vo forme wellness a fitness.

ORGANIZUJÚ

  • Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza
  • +421 46 542 45 13
  • +421 46 542 45 13​
  • boz@boz.sk
  • www.boz.sk

pod záštitou

Partneri konferencie