INCOBOZ 2015

Základné informácie

INCOBOZ je medzinárodná konferencia BOZP s cieľom prezentovať nové trendy, postupy prevencie a skúsenosti v BOZP. 

KEDY, KDE?

INCOBOZ 2015

V termíne od 20.05.2015 až 22.05.2015 sa konal 3. ROČNÍK, tradičného stretnutia odborníkov z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci – Medzinárodná konferencia INCOBOZ 2015.
Témou bola oblasť „Bezpečné pracovisko“ a Európsky seminár „Bezpečné stavenisko“.

Fotogaléria

Prezrite si fotografie z konferencie INCOBOZ 2015. 

Napísali o nás

Sprievodný program

Nočná prehliadka Bojnického zámku

Netradičná, „Nočná prehliadka zámku s duchmi a strašidlami“, s lektorom v dobovom kostýme, s výkladom o histórii zámku, občas iba pri svetle sviečky, obohatená o staré zámocké legendy, povesti a prekvapenie v Zlatej sále.

Raut v areáli Bojnického dvora

Večerné spoločenské podujatie vo forme recepcie v prekrásnom areáli Bojnického dvora.

Poskytovanie prvej pomoci zranenému

Rozšírené preventívne vyšetrenia

ORGANIZUJÚ

GENERálny partner

POD záštitou

Ministerstvo-práce-a-sociálních-věcí-Logo incoboz

HLavní Partneri

mediálni Partneri

PartnerI