INCOBOZ 2019

Základné informácie

Pozývame Vás na 7. ročník medzinárodnej konferencie BOZP – INCOBOZ 2019. Konferencia je organizovaná občianskym združením Spoločná vízia a BOZPO, s.r.o. Prievidza.

Cieľom konferencie INCOBOZ 2019 je prezentovať nové trendy, postupy prevencie a skúsenosti v BOZP a v podpore ochrany zdravia.

Príhovor Ján Donič, Spoločná vízia, Medzinárodná konferencia incoboz 2018, international conference osh incoboz 2018

PREDNÁŠATELIA

Ing. Ján Donič, MBA

Predseda, Spoločná vízia, o.z.

JUDr. Jiří Vaňásek

Náměstek, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Mgr. Branislav Ondruš

Štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

PaedDr. Danica Lehocká, PhD.

Generálna riaditeľka sekcie práce, MPSVaR

Ing. Karol Habina

Generálny riaditeľ, Národný inšpektorát práce SR

Ing. Ján Trcka

Zástupca riaditeľky inšpekcie práce, NIP SR

Ing. Jiří Macíček

Náměstek generálniho inspektora, SUIP ČR

Ing. Ondřej Varta

Vedoucí úseku inspekce BOZP,  SUIP ČR

Bc. Mgr. Andrea Gašparíková

Vedúca PZS, BOZPO, s.r.o.

Bc. Lenka Bočková, DiS.

Vedúca odd. ekológie a pracovnej ochrany ŠKODA AUTO a.s.

Ing. Marek Rolinec, MBA

Emirates nuclear Energy corporation

Prof. Ing. Gustáv Kasanický Csc.

Riaditeľ, Ústav súdneho inžinierstva

MUDr. Dana Vavricová

Lekár v odbore služby zdravia pri práci

Ing. Martin Lenfeld

Konateľ,  pewag Czech s.r.o.

Ing. Vladimír Lipovský

Výkonný riaditeľ, Certifikačný a inšpekčný orgán SR

15. - 17. máj 2019

  • Hotel Pod Zámkom, Hurbanovo námestie 2, Bojnice
  • 15. - 17. Máj 2019

Do Incobozu ostáva

Fotogaléria

Prezrite si fotografie z minulého ročníka Medzinárodnej konferencie INCOBOZ 2018.

video incoboz 2018

V máji 2018 sa v Bojniciach uskutočnil už 6. ročník medzinárodnej konferencie BOZP INCOBOZ 2018. Konferencie sa zúčastnilo mnoho odborníkov z oblasti BOZP nielen zo Slovenska a Českej republiky, ale aj z Nemecka, Rakúska, Francúzska, Belgicka, Veľkej Británie atď. Pozrite si video z konferencie.

VISION ZERO

Medzinárodná konferencia INCOBOZ 2018 sa tento rok niesla v duchu kampane VISION ZERO. Kampaň bola predstavená na XXI Svetovom kongrese o bezpečnosti a ochrane zdravia v Singapure. Vision Zero podporuje komplexnú stratégiu prevencie a bezpečnú budúcnosť pre všetkých bez smrteľných alebo vážnych pracovných úrazov, chorôb z povolania a dopravných nehôd. Cieľom kampane Vision Zero je mobilizovať a inšpirovať obnovenú a dobrovoľnú angažovanosť rozhodujúcich činiteľov, zamestnávateľov, podnikových lídrov, manažérov a profesionálov v oblasti zdravia pri práci pre bezpečnosť a zdravie pre všetkých ľudí na pracovisku pomocou série jednoduchých zásad.

vision zero, Medzinárodná konferencia incoboz 2018, international conference osh incoboz 2018

PRIHLÁŠKA

Ak sa chcete zúčastniť na 7. ročníku konferencie INCOBOZ 2019, stiahnite si prihlášku a postupujte podľa pokynov, ktoré sú na nej uvedené. V prípade otázok nás kontaktujte.

 

KONTAKT

  • Iveta Krausková
  • iveta.krauskova@boz.sk
  • +421 46 542 45 13

Chcete sa stať partnerom a prezentovať sa na INCOBOZ 2019? Kontaktujte nás.

Sprievodný program

Raut v areáli Bojnického dvora

Večerné spoločenské podujatie vo forme recepcie v prekrásnom areáli Bojnického dvora.

Tombola o hodnotné ceny

Tombola o hodnotné ceny,  výťažok z nej pôjde do rúk ľudí, ktorým to pomôže.

Nočná prehliadka Bojnického zámku

Netradičná, „Nočná prehliadka zámku s duchmi a strašidlami“, s lektorom v dobovom kostýme.

Testovacie jazdy vozidiel

Testovacie jazdy nových modelov značky Peugeot, Opel a Citroën. 

Degustácia značkových vín

Degustácia značkových vín.

Wellness a fitness

Relax vo forme wellness a fitness.

ORGANIZUJÚ

  • Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza
  • +421 46 542 45 13
  • +421 46 542 45 13​
  • boz@boz.sk
  • www.boz.sk

pod záštitou

Partneri konferencie

MEDIÁLNI PARTNERI