Incoboz 2020

INCOBOZ 2021

Bližšie informácie už čoskoro

INCOBOZ 2020

POZOR ZMENA MIESTA KONANIA SA KONFERENCIE - KULTÚRNE CENTRUM BOJNICE !

Základné informácie

Pozývame Vás na 8. ročník medzinárodnej konferencie BOZP – INCOBOZ 2020. Konferencia je organizovaná občianskym združením Spoločná vízia a spoločnosťou BOZPO, s.r.o. Prievidza.

Cieľom konferencie INCOBOZ je prezentovať nové trendy, postupy prevencie a skúsenosti v BOZP a v podpore ochrany zdravia.

Pozývame Vás na 8. ročník medziinárodnej konferencie BOZP INCOBOZ 2020

FOTOGALÉRIA

Prezrite si fotografie z Medzinárodnej konferencie INCOBOZ 2019.

VIDEO INCOBOZ 2019

Prinášame Vám video z uplynulého INCOBOZ 2019. Ďakujeme za účasť všetkým účastníkom, partnerom a prednášateľom. Tešíme sa na stretnutie na ďalšom ročníku v máji 2020.

PREDNÁŠATELIA

Ján Donič

Ing. Ján Donič, MBA

Predseda, Spoločná vízia, o.z. 

Ing. Karol Habina

Generálny riaditeľ, Národný inšpektorát práce SR

Ing. Ján Trcka

Vedúci oddelenia medzinárodných vzťahov a komunikácie, NIP SR

Bc. Mgr. Andrea Gašparíková

Vedúca PZS, BOZPO, s.r.o.

MUDr. Dana Vavricová

Lekár v odbore služby zdravia pri práci

JUDr. Romana Hurtuková, PhD

Riaditeľka odboru ochrany práce, MPSVaR SR

Ing. Vladimír Lipovský

Výkonný riaditeľ, Certifikačný a inšpekčný orgán SR

Ing. Jiří Macíček

Náměstek generálniho inspektora, SUIP ČR

Ing. Ondřej Varta

Vedoucí úseku inspekce BOZP,  SUIP ČR

VISION ZERO

Medzinárodná konferencia INCOBOZ 2019 sa niesla v duchu kampane VISION ZERO. Kampaň bola predstavená na XXI Svetovom kongrese o bezpečnosti a ochrane zdravia v Singapure. Vision Zero podporuje komplexnú stratégiu prevencie a bezpečnú budúcnosť pre všetkých bez smrteľných alebo vážnych pracovných úrazov, chorôb z povolania a dopravných nehôd. Cieľom kampane Vision Zero je mobilizovať a inšpirovať obnovenú a dobrovoľnú angažovanosť rozhodujúcich činiteľov, zamestnávateľov, podnikových lídrov, manažérov a profesionálov v oblasti zdravia pri práci pre bezpečnosť a zdravie pre všetkých ľudí na pracovisku pomocou série jednoduchých zásad.

vision zero, Medzinárodná konferencia incoboz 2018, international conference osh incoboz 2018

PRIHLÁŠKA

Na tomto mieste si môžte stiahnuť prihlášku na INCOBOZ 2020.

Pre viac informácií nás kontaktujte.

KONTAKT

  • Iveta Krausková
  • konferencia.seminar@boz.sk
  • +421 46 542 45 13

Chcete sa stať partnerom a prezentovať sa na INCOBOZ 2020? Kontaktujte nás.

POZOR ! TERMÍN KONFERENCIE SA PRESÚVA Z 20.-22.5.2020 NA NEURČITO !

  • Kultúrne centrum, Hurbanovo námestie 19, Bojnice
  • 20. - 22. Máj 2020

Sprievodný program

Nočná prehliadka Bojnického zámku

Netradičná, „Nočná prehliadka zámku s duchmi a strašidlami“, s lektorom v dobovom kostýme.

Raut v areáli Bojnického dvora

Večerné spoločenské podujatie vo forme recepcie v prekrásnom areáli Bojnického dvora.

Tombola o hodnotné ceny

Tombola o hodnotné ceny,  výťažok z nej pôjde do rúk ľudí, ktorým to pomôže.

Testovacie jazdy vozidiel

Testovacie jazdy nových modelov značky Peugeot, Opel a Citroën. 

Výstava hasičských vozidiel

Výstava historickej hasičskej techniky a vozidiel.

Degustácia značkových vín

Degustácia značkových vín.

ORGANIZUJÚ

  • Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza
  • +421 46 542 45 13
  • +421 46 542 45 13​
  • boz@boz.sk
  • www.boz.sk

pod záštitou

PARTNERI KONFERENCIE

MEDIÁLNI PARTNERI KONFERENCIE