Incoboz 2024

INCOBOZ 2024

Dňa 6. – 7. júna 2024 sa uskutočnil jubilejný, 10. ročník medzinárodnej konferencie INCOBOZ. Konferencia sa uskutočnila v rezorte MERIDIANA, ktorý sa nachádza v kúpeľnom meste Bojnice. Pre účastníkov, ktorí sa nemôžu zúčastniť konferencie osobne, bol pripravený špeciálny on-line živý vstup.

Cieľom konferencie INCOBOZ je prezentovať nové trendy, postupy prevencie a skúsenosti v BOZP a v podpore ochrany zdravia. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli podporiť našu konferenciu.

 

FOTOGALÉRIA Z KONFERENCIE

Partneri konferencie

Program konferencie

Prednášatelia

William Cockburn

Výkonný riaditeľ EU-OSHA

MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA

Hlavný hygienik SR, UVZ SR

Ing. Marek Mitterpák, PhD.

generálny riaditeľ NIP SR

Ing. Vladimír Vránsky

Prezident SEZ-KES

Ladislav Kerekeš

Národné kontaktné miesto EU-OSHA v SR

prof. Ing. Juraj Sinay DrSc.

Poradca štátneho tajomníka MH SR pre vodík

Ing. Ján Donič, MBA

Predseda, Spoločná vízia, o.z., konateľ, BOZPO, s.r.o.

Tim Tregenza

Senior network manager, EU-OSHA

Ing. Jiří Macíček

Náměstek generálního inspektora, Státní úrad inspekce práce ČR

PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,

Poradkyňa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

por. Mgr. Martin Senčák

Riaditeľ, Orgán pre bezpečnostnú certifikáciu, Národný bezpečnostný úrad

Ing. Martin Melecký

generální inspektor SÚIP ČR

Ing. Karol Habina

Predseda redakčnej rady odborného časopisu Bezpečná Práca

Ing. Ondřej Varta, PhD.

Vedoucí Úseku inspekce BOZP, Státní úřad inspekce práce ČR

Ing. Martin Mada

Riaditeľ, Inšpektorát práce Nitra

MUDr. Marie Šťastná

Pracovný lekár, Národné referenčné centrum pre fyziológiu práce (RÚVZ Bojnice)

Ing. Vladimír Lipovský, PhD., MBA

Prokurista, Riaditeľ úseku služieb, Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o.

Ing. Albert Mello

Člen združenia Spoločná vízia, o.z.

Ing. Martin Demčák, PhD.

Riaditeľ BOZP, Slovnaft, a.s.

Bc. Jozef Kuco

vedúci SW oddelenia,
BOZPO, s.r.o.

Ing. Marek Rolinec, PhD., MBA

Riaditeľ BOZP, OLO, a.s.

Zoznam prednášateľov sa bude predbežne dopĺňať.

SPRievodný program

Živé vysielanie konferencie

Pre účastníkov, ktorí sa nemôžu zúčastniť osobne, je pripravené živé vysielanie konferencie, ktoré  je so zľavou 50% z účastníckeho poplatku. Živé vysielanie bude prebiehať na platforme YouTube a každý účastník dostane deň pred konferenciou prihlasovací link.

Pre prihlásenie na online formu konferencie môžete poslať Vaše údaje na iveta.krauskova@boz.sk

Základné informácie

Jubilejný, 10. ročník medzinárodnej konferencie BOZP – INCOBOZ 2024. Konferencia je organizovaná občianskym združením Spoločná vízia a spoločnosťou BOZPO, s.r.o. Prievidza.

Cieľom konferencie INCOBOZ je prezentovať nové trendy, postupy prevencie a skúsenosti v BOZP a v podpore ochrany zdravia. Konferencie INCOBOZ sa zúčastňujú odborníci z oblasti bezpečnosti práce zo Slovenska a zo zahraničia. 

VISION ZERO

Medzinárodná konferencia INCOBOZ 2024 sa nesie v duchu kampane VISION ZERO. Kampaň bola predstavená na XXI Svetovom kongrese o bezpečnosti a ochrane zdravia v Singapure. Vision Zero podporuje komplexnú stratégiu prevencie a bezpečnú budúcnosť pre všetkých bez smrteľných alebo vážnych pracovných úrazov, chorôb z povolania a dopravných nehôd. Cieľom kampane Vision Zero je mobilizovať a inšpirovať obnovenú a dobrovoľnú angažovanosť rozhodujúcich činiteľov, zamestnávateľov, podnikových lídrov, manažérov a profesionálov v oblasti zdravia pri práci pre bezpečnosť a zdravie pre všetkých ľudí na pracovisku pomocou série jednoduchých zásad.

KONTAKT

Chcete sa stať partnerom a prezentovať sa na INCOBOZ 2024? Kontaktujte nás.

Konferenciu organizuje